Internet-Conference

"Collaboration of state organizations,
commercial enterprises
and non-profit NGOs"

May 2001
nearly 40 participants
open to discussion
to conference materilas

Інтернет-Конференція

"Співпраця державних організацій,
комерційних підприємств
та безприбуткових НДО"

Травень 2001
коло 40 учасників
відкрито до дискусії
to conference materilas

Internet-Conference

"Multicultural, intercultural,
international and interregional
cultural links"

June 2001
nearly 50 participants
open to discussion
to conference materilas

Інтернет-Конференція

"Мультикультурні, Інтеркультурні,
міжнародні та
міжрегіональні
культурні зв'язки"

Червень 2001
коло 50 учасників
відкрито до дискусії
to conference materilas

Internet-Conference

"Author's Rights"

August 2001
nearly 40 participants
open to discussion
to conference materilas

Інтернет-Конференція

"Авторські права"

Серпень 2001
коло 40 учасників
відкрито до дискусії
to conference materilas
Conferences is provided by Association New Music
and supported by International Renaissance Foundation